Aanbod en stijl van werken

Aanbod en stijl van werken

Coach en supervisor

Zowel bij coaching als bij supervisie gaat het om ontplooiing van de eigen mogelijkheden in de werksituatie. Coaching gaat vooral over het verbeteren van het eigen functioneren of om het ontwikkelen van de loopbaan, terwijl bij supervisie het accent ligt op leren reflecteren in een mensgericht beroep. Het gaat om reflecteren op het eigen denken, voelen en handelen met het oog op effectieve hulp- en dienstverlening. Een strikte scheiding tussen supervisie en coaching is niet te maken, in beide gevallen gaat het om de persoon in zijn context.
Door mijn veelzijdige ervaring met diverse begeleidingsmodellen en benaderingswijzen kan ik goed aansluiten bij wat iemand precies wil. De ene persoon wil heel concreet met één specifiek doel aan de slag, terwijl de ander vertrekt vanuit een behoefte aan verandering zonder dat meteen duidelijk is wat en hoe. De één wil vooral patronen ontdekken en deze veranderen, terwijl de ander meer op zoek is naar concrete handelingswijzen in de dagelijkse werkpraktijk. Ik pas mijn werkwijze daar op aan.

Meer info over supervisie

ZKM-coach

Verhalen vormen een rode draad in mijn manier van werken. Ruimte geven aan het verhaal is voor mij een belangrijk vertrekpunt van begeleiding. Als u kiest voor coaching op basis van de ZKM dan onderzoekt u een specifieke vraag die u heeft vanuit elementen van uw levensverhaal. De vraag kan betrekking hebben op uw loopbaan, uw levensloop en veranderingen daarin of een kwestie die speelt in uw werk. In alle rust exploreren we betekenissen die in het verhaal naar voren komen. We onderzoeken de verschillende stemmen die er in te beluisteren zijn en geven hier aandacht aan. U ontdekt patronen in uw verhaal en krijgt hierdoor nieuwe inzichten over wat er speelt. Het verhaal wordt op die manier als het ware opnieuw en anders verteld, waardoor er ook andere betekenissen ontstaan en nieuwe handelingsmogelijkheden in beeld komen.


Trainer en teamcoach

Bij training gaat het om het onder de knie krijgen van methoden en vaardigheden die u in het werk nodig heeft. Het kan gaan om communicatieve vaardigheden of om specifieke methoden van het sociaal werk. Ik ga altijd uit van de ervaring die mensen al hebben en bouw daar op voort. Ik vind het erg belangrijk vanuit waardering van wat er al is aan verandering te werken. Als teamcoach hecht ik veel waarde aan de kracht van teams om vanuit aanwezige drijfveren en talenten aan kwaliteitsverbetering werken. Teams hebben een meer of minder bewust teamverhaal. Als procesbegeleider help ik het team het verhaal op een bepaalde manier te exploreren en met elkaar vast te stellen wat de gewenste situatie is. Vervolgens bespreekt het team wat er al is en welke stappen gezet kunnen worden om de gewenste situatie dichterbij te brengen. Belangrijk daarbij is dat het doelen zijn waar het team zich voor in wil zetten. In de periode die volgt kan het team kiezen voor verdere begeleiding bij het realiseren van de verandering.