Coaching op basis van ZKM

Coaching op basis van ZKM

Wat is ZKM?

Bij ZKM (zelfkennismethode) gaat het om het vertellen en ordenen van uw ervaringen in leven en werk. Het vertrekpunt van coaching op basis van ZKM is een vraag die u bezig houdt in uw werk. Het bijzondere van de methode is dat u vertellend, zelfontdekkend aan de slag gaat met uw ervaringen. U voert het woord, terwijl de coach u begeleidt om uw verhaal op een specifieke manier te onderzoeken.

Wanneer kiezen voor ZKM?

 Voorbeelden van vragen die zich lenen voor het gebruik van ZKM zijn:

  • Hoe ga ik verder met mijn loopbaan
  • Mijn werk houdt me te veel bezig, ik kom niet tot rust
  • Ik heb het gevoel dat ik mijn mogelijkheden niet volledig benut
  • De organisatie waar ik werk verandert en daar heb ik moeite mee
  • Ik ervaar moeilijkheden in relaties met anderen op het werk
  • Door een verandering in mijn leven ben ik mijn evenwicht kwijt
  • In sommige situaties is mijn gedrag naar anderen niet effectief

Hoe werkt de ZKM methode?

Met de ZKM gaat u op onderzoek uit. Dit zelfonderzoek begint ermee dat u, samen met de coach op een rijtje zet wat voor u op dit moment allemaal belangrijk is in uw werk en leven. Samen met de begeleider zoekt u in al die voor u belangrijke zaken steeds naar de kern. Dit wordt binnen de ZKM een waardegebied genoemd. Het formuleren van de waardegebieden gebeurt in alle rust. Dat betekent dat voor dit deel van het onderzoek ongeveer een dagdeel gereserveerd moet worden (of twee keer ongeveer twee uur).

Na afloop van deze fase gaat u thuis aan de slag met een opdracht. De gegevens die u aanlevert, worden door de coach verwerkt in een computerprogramma.

In een vervolggesprek gaat u met de coach de uitkomsten onderzoeken. Door gegevens met elkaar te verbinden kan er een patroon, een samenhang zichtbaar worden. Duidelijk wordt welke diepere drijfveren u bewegen en wat dit betekent voor de kwestie die u bezig houdt. De resultaten van het zelfonderzoek vormen het uitgangspunt voor uw ontwikkeltraject. U werkt hieraan tijdens de coaching (meestal 5 tot 10 gesprekken van één uur). Na verloop van tijd kunt u nog een keer met de coach een klein zelfonderzoek doen om te zien wat u bereikt heeft en hoe u verder wilt gaan na afronding van het traject.

Wat zijn de resultaten?

ZKM is een wetenschappelijk ontwikkelde methode voor zelfreflectie; het is nadrukkelijk een onderzoek, geen test of therapie. ZKM levert u geen kant-en-klaar advies op wat te doen. Het levert u wel een dieper inzicht op – vaak heel verrassend- over waarom de dingen voor u gaan zoals ze gaan. U wordt u meer bewust van uzelf, u beseft beter wat uw echte doelen zijn. Verder zal duidelijker worden voor welke zaken u zelf verantwoordelijk bent (en voor welke niet!). Dat alles geeft u meer zelfvertrouwen en maakt dat u slagvaardiger de toekomst tegemoet kunt treden.

Belangstelling?

In een intakegesprek wordt nagegaan wat uw vraag is en of ZKM een geschikt middel is om uw doelen te realiseren. U krijgt nadere informatie over de voorwaarden.

Contact informatie